MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
MILUJEME ČTYŘKU
O PROJEKTU                    MÍSTA K NÁVŠTĚVĚ
Roztylské sady a starý Spořilov

Roztylské sady a starý Spořilov

Architektura prostoru Roztylských sadů (foto č. 3) je urbanisticky velmi hodnotná jakožto specifický kompoziční celek - zelené dominanty „zahradního města“ v souvislosti s uspořádáním původní kompozice zástavby Starého Spořilova. Vlastní projekt sadu z roku 1924, je dílem architektu K. Polívky a V. Brožka spolu se zahradním krajinářem Sikulem, který použil v základu skladby porostu druhy dřevin jako je hloh, platan, borovici černou, buk lesní, jeřáb, jírovce, duby, smuteční vrby, javory, bílé topoly, dřezovce, katalpy.... z nichž důstojnou část m§žeme na místě dodnes nalézt, nyní již jakožto úctyhodné exempláře.

Kostel sv. Anežky na Spořilově (foto č. 5)
Když v letech 1925–1929 vyrostla na záběhlickém katastru čtvrť drobných rodinných domků nazvaná charakteristicky Spořilov, byla tu jen malá přízemní kaple zasvěcená blahoslavené Anežce. Kostel na Roztylském náměstí, v samém středu Spořilova, byl postaven až v letech 1934–1935 stavitelem Vojtěchem Pospíšilem podle projektu architekta Stanislava Režného. Zasvěcen byl rovněž, jako první v Cechách a jediný v Praze, této milosrdné dceři krále Premysla Otakara I., dnes už světici. Původní zasběcení kostela znělo Svatých patronů českých a blahoslavené Anežky. K zasvěcení tehdy pouze blahoslavené Anežce bylo zapotřebí zvláštního papežova povolení.

Spořilovský kostel stojí na svažitém terénu a vytváří jednoznačnou dominantu místa. Je moderní, trojlodní konstruktivistickou stavbou s průčelní hranolovou třicet metrů vysokou veží, na níž je umístěn 3,5 m vysoký, masivní kříž. Zhruba upřostred čelní strany věže jsou umístěny hodiny, výrobek pražské firmy Heinz. Střední loď, která vnáší do chrámového prostoru světlo, je vysoká devět metrů, postranní lodě pak 5,60 m. Kostel, který pojme až 1200 lidí, je dlouhý 35 m. Stavba je podsklepena, v současnosti je zde zřízen sál, kde se konají koncerty a společenské akce.

Vnitřní zařízení kostela je prosté, jak se sluší na františkánský řád, který zde vykonává duchovní správu. Za hlavním mramorovým oltářem je v nadživotní velikosti dřevená socha sv. Anežky Ceské od Karly Vobišové z roku 1936. Po obou stranách hlavního oltřre jsou oltáře blahoslavení s Ježíšem a Pannou Marií, na stěnách je Krížová cesta, dílo Karla Stádníka.

Příroda v Praze 4
1

Platan javorolistý jako poválečná součást Roztylských sadu

Příroda v Praze 4
2

Dětské hřiště v Roztylských sadech

Příroda v Praze 4
3

Starý Spořilov je světove unikátní architektonickou kompozicí tzv. „zahradního města“ – kostel sv. Anežky Ceské dominuje prostoru Roztylského náměstí.

Příroda v Praze 4
4

Dne 29. července 1937 byl na Spořilově odhalen dustojný pomník bojovníků bitvy první svetové války - pomník Hrdinům od Zborova. Navrhli jej dva dobrovolníci, ruští legionáři Václav Zunt a Vojtěch Holub.

Příroda v Praze 4
5

Kostel sv. Anežky